“Nam Mô A Di Đà Phật” thăng hoa trên sân khấu Mỹ

http://viendongdaily.com/nam-mo-a-di-da-phat-thang-hoa-tren-san-khau-my-GcqaUDVA.html

English version here.

Advertisements