Cầu Tình và hai người Việt Nam ở Prague

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/cau-tinh-va-hai-nguoi-viet-nam-o-prague-eu4Qiu7y.html

Advertisements