Ảnh: Lê Thị Tất

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/cha-me-chuong-con-gai-hay-con-trai-vOQM52tJ.html