Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/dam-me-mot-doi-nguoi-inesULHE.html