Ảnh: Lê Thị Tất

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/giac-mong-hon-nhan-cua-nguoi-viet-the-ky-21-hC8DqusA.html