Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://www.viendongdaily.com/giang-sinh-thanh-binh-va-nhung-mon-qua-ngot-ngao-GlM85aGu.html