Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử
http://viendongdaily.com/gs-thai-cam-hung-voi-chuyen-tien-goi-tien-xai-tien-BaB0nPqm.html

English version here.