Ảnh: Nhi Lieu

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/gs-ts-nhi-lieu-nguoi-viet-ti-nan-khang-dinh-van-hoa-qua-chien-tranh-4CqRxM6a.html

English version here.