Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/hoi-tu-o-chua-nguoi-viet-nam-o-indianapolis-7ROlC0HS.html