Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/khoai-tay-va-cau-chuyen-thoi-hien-dai-sdHXnqyX.html