Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/khong-gian-va-gach-da-o-prague-NDPNhx2d.html