Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/sac-mau-mua-thu-o-bloomington-eIFxVCV4.html