Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/tri-nho-bon-mua-o-bloomington-in-0GhSN08W.html