Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/vua-ngam-canh-vua-dot-calories-dZYD6EIw.html