Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://www.viendongdaily.com/xuan-nay-o-bloomington-indiana-airMMtZA.html