Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/thanh-pho-ly-tuong-o-indiana-0DiOlEOo.html