Công và Quảng

Quảng trường ở Siena

Bài viết này chưa hoàn chỉnh, nhưng do hiện tại không có thời gian để nghiên cứu thêm và tìm thêm tài liệu nên chỉ có như vầy. Mọi người ai có ý kiến thì tác giả xin ghi nhận nhưng hẹn khi nào tìm đủ tài liệu sẽ bổ sung sau.

*****

Trong tiếng Việt, cách dùng hai từ “công trường” (không phải với nghĩa như công trường xây dựng) và “quảng trường” không rõ ràng. Một điều thú vị trong cách dùng này là nó phản ánh cảm nhận về văn hóa và chính trị liên quan đến xuất xứ của hai khái niệm “công trường” và “quảng trường”. Trong khi chưa xác định là nên “công” hay “quảng”, tạm thời hãy dùng “công/quảng trường” (CQT). Continue reading

Advertisements