anvi hoàng

hyphenated | nối kết

About/Tác giả

Anvi Hoàng grew up in Vietnam and received her bachelor degree from the National University in Hồ Chí Minh city. She came to the US for graduate studies and got her master’s degrees in American Studies and History. A bilingual writer in English and Vietnamese, Anvi enjoys exploring the in-between worlds in which she lives. Together with four others, she founded the Vietnamese American Society for Creative Arts and Music (VASCAM) in November 2015, working closely with professional musicians, dancers, and visual artists across the country. Why Do You Look at Me and See a Girl? is her debut book released in June 2021 by Guernica Editions. It’s being translated into Chinese. She is co-librettist of a chamber opera, What the Horse Eats, premiered in August 2021. Anvi lives in Bloomington, Indiana, with her husband, composer P.Q. Phan.

* Notes about the paintings and pictures: All pictures on this blog are Anvi’s personal properties, and all abstract paintings digital art works by Hoàng Ngọc Biên, unless noted otherwise.

* If you don’t know what Vietnamese language looks like, read on. Below is the Vietnamese version of this page. So NO, Vietnamese people don’t use characters to write. They use the same Latin alphabet (or Romanized alphabet) as in English, with the only difference being the additional diacritical marks. You could pretty much read Vietnamese the way it is.

Contact: anvihoang@gmail.com

Anvi Hoàng. Viết theo kiểu tiếng Việt là Hoàng An Vi. Sinh trưởng tại Việt Nam, từng là giảng viên tiếng Anh trong 6 năm tại trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn tại thành phố HCM. Sang Mỹ học cao học — và rồi tìm thấy niềm vui trong việc viết lách tự do. Anvi viết thuần thục cả tiếng Anh và tiếng Việt. Viết để tung hô văn hóa Việt Nam và viết về sự thay đổi. Anvi thích khám phá thế giới ‘chân trong chân ngoài’ mà cô đang sống. Cô sống ở thành phố Bloomington, thuộc tiểu bang Indiana, với chồng là nhà sáng tác P.Q. Phan. Cùng với ba người bạn nữa, họ sáng lập Hội Sáng Tạo Nghệ Thuật và Âm Nhạc Cho Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Society for Creative Arts and Music-VASCAM) vào tháng 11 năm 2015. Why Do You Look at Me and See a Girl? là tác phẩm đầu tay của cô thuộc thể loại Hồi ký phê bình xã hội, do nhà xuất bản Guernica Editions phát hành vào tháng 6 năm 2021. Cuốn sách đang được dịch sang tiếng Hoa. Anvi cũng là đồng tác giả cho tuần bản (lời nhạc) của vở opera thính phòng What the Horse Eats (Trong Bụng Ngựa) ra mắt vào tháng 8 năm 2021.

* Ghi chú về tranh, hình: tất cả hình trên trang blog này là của tác giả, trừ những hình có chú thích khác đi. Còn các tranh trừu tượng là tranh kỹ thuật số của Hoàng Ngọc Biên.

Liên lạc với Anvi qua email: anvihoang@gmail.com

%d bloggers like this: