About/Tác giả

Anvi Hoàng grew up in Vietnam and received her bachelor degree from the National University in Hồ Chí Minh city. She came to the US for graduate studies and got her master’s degrees in American Studies and History, then found peace in writing. She makes it one aim to celebrate Vietnamese culture and change in her writing. A bilingual writer in English and Vietnamese, Anvi enjoys exploring the in-between worlds she is in. Her work has appeared in the Viễn Đông Daily News, the Việt Tide Magazine, the Việt Báo, and diaCRITICS. Her manyscripts are awaiting new homes. She lives in Bloomington, IN, with her husband, composer P.Q. Phan.

* Notes about the paintings and pictures: All pictures on this blog are Anvi’s personal properties, and all abstract paintings digital art works by Hoàng Ngọc Biên, unless noted otherwise.

* If you don’t know what Vietnamese language looks like, read on. Below is the Vietnamese version of this page. So NO, Vietnamese people don’t use characters to write. They use the same Latin alphabet (or Romanized alphabet) as in English, with the only difference being the additional diacritical marks. You could pretty much read Vietnamese the way it is.

Contact: anvihoang@gmail.com

Anvi Hoàng. Viết theo kiểu tiếng Việt là Hoàng An Vi. Sinh trưởng tại Việt Nam, từng là giảng viên tiếng Anh trong 6 năm tại trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Sang Mỹ học cao học và rồi tìm thấy niềm vui trong việc viết lách tự do. Anvi viết thuần thục cả tiếng Anh và tiếng Việt. Viết để tung hô văn hóa Việt Nam và viết về sự thay đổi. Anvi thích khám phá thế giới ‘chân trong chân ngoài’ mà cô đang sống. Bài viết của cô đã được đăng trên Nhật Báo Viễn Đông, Tạp Chí Việt Tide, báo Việt Báo, và trang mạng của giới trí thức gốc Việt diaCRITICS. Các bản thảo mới của cô đang chờ tìm tổ ấm. Cô sống ở thành phố Bloomington, thuộc tiểu bang Indiana, với chồng là nhà soạn nhạc P.Q. Phan.

* Ghi chú về tranh, hình: tất cả hình trên trang blog này là của tác giả, trừ những hình có chú thích khác đi. Còn các tranh trừu tượng là tranh kỹ thuật số của Hoàng Ngọc Biên.

Liên lạc với Anvi qua email: anvihoang@gmail.com

Advertisements