The Tale of Lady Thị Kính: Xem online! – Watch online anytime!

2 buổi trình diễn tiêu biểu của vở opera The Tale of Lady Thị Kính đã được tải lên mạng. Mọi người có thể xem lúc nào cũng được. Buổi trình diễn của ê kíp 1: ngày 7 tháng 2 năm 2014.  Buổi trình diễn của ê kíp 2: ngày 14 tháng 2 năm 2014. NHẤN VÀO HÌNH BÊN DƯỚI. Màn hình IU Music live! sẽ hiện ra. Tìm vở opera “The Tale of Lady Thị Kính by P.Q. Phan” ở ngay phía dưới. Nhấp chuột và xem.

Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski) - Sùng Bà (Julianne Park) - Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.

Thiện Sĩ (Christopher Sokolowski) – Sùng Bà (Julianne Park) – Sùng Ông (Daniel Lentz). Photo: Anvi Hoàng.

2 performances of The Tale of Lady Thị Kính by the two casts are available online for you to watch anytime. They are the performances on February 7, 2014 by cast 1 and February 14, 2014 by cast 2. CLICK ON THE PICTURE BELOW. IU Music live! page will open. Look for “The Tale of Lady Thị Kính by P.Q. Phan.” Click and watch.

Đám cưới - The wedding: Thiện Sĩ (Will Perkins) - Sùng Bà (Sooyeon Kim) - Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.

Đám cưới – The wedding: Thiện Sĩ (Will Perkins) – Sùng Bà (Sooyeon Kim) – Sùng Ông (Bruno Sandes). Photo: Anvi Hoàng.

 

Advertisements

Live! The Tale of Lady Thị Kính by IU Opera

poster-0

Scroll down for the English version.

Xem thêm hình bên dưới.

Continue reading

Who is coming to see The Tale of Lady Thị Kính? Ai đi xem Chuyện Bà Thị Kính?

207

Are these looking like hair strands of Lady Thị Kính’s?

Photos by Anvi Hoàng 

Of more than 200 of our personal special guests who come to see The Tale of Lady Thị Kính, 90% is from out of town. “From East to West…” (a line from the opera) they are from:

Trong hơn 200 khách mời đặc biệt của chúng tôi đến xem Chuyện Bà Thị Kính/The Tale of Lady Thị Kính, 90% là khách đến từ các thành phố khác:

Seoul (South Korea); Hồ Chí Minh city (Vietnam); many cities in Southern and Northern California including Anaheim, Santa Ana, Garden Grove, Fountain Valley, Huntington Beach, Chatsworth, Temecula, San Mateo, San Jose; Portland (OR); Seattle (WA); Chandler (AZ); Strawberry Point (IA); St. Louis (MO); Chicago, Champaign-Urbana, Naperville, Wheaton (IL); many cities in Indiana including Carmel, Indianapolis, Brownsburg; many cities in Kentucky including Crestwood, Louisville; Cincinnati (OH); Atlanta (GA); Flint (MI); Pittsburg (PA); New York (NY); Connecticut; Medfield (MA).
Continue reading

Mở màn vở opera Chuyện Bà Thị Kính/ The world premiere of The Tale of Lady Thị Kính

Opera-Lady Thi Kinh

Is it a story about women rights? Why are all the male characters in their usual righteous ways not favorably portrayed in the work? Was this story in fact told from the female perspectives, or even created by female author(s)? The Tale of Lady Thị Kính has a plethora of layers for one to peel.

Liệu đây có phải là một câu chuyện về quyền lợi đàn bà? Nếu không thì tại sao các nhân vật đàn ông lại được miêu tả một cách tiêu cực trong tác phẩm? Vậy thì có phải câu chuyện Thị Kính được kể theo quan điểm của đàn bà hoặc còn có thể do tác giả đàn bà sáng tác? Câu chuyện Thị Kính sâu sắc nhiều tầng nhiều lớp và có thể đào sâu thêm nữa.

Read more on diaCRITICS.

Two days only! / Chỉ hai ngày thôi!

poster-0

4 buổi trình diễn: 2 buổi được truyền trực tiếp:

Truyền trực tiếp trên mạng vở opera Câu Chuyện Bà Thị Kính /
The Tale of Lady Thị Kính của nhà soạn nhạc P.Q. Phan.

Do IU Opera Theater Sản xuất và Diễn lần đầu.

Ngày 8 tháng 2 năm 2014, 8 giờ sáng. Và, Ngày 9 tháng 2 năm 2014, 8 giờ sáng. Giờ Việt Nam.

Hoặc Ngày 7 tháng 2 năm 2014, 8 giờ tối. Và, Ngày 8 tháng 2 năm 2014, 8 giờ tối, giờ Miền Đông (5 giờ chiều giờ miền Tây).

Buổi diễn ngày 14, 15 tháng 2 năm 2014 không được truyền trực tiếp.

http://music.indiana.edu/iumusiclive/streaming/ **

** Đến đúng ngày, nhấn vào link, màn hình sẽ hiện “The Tale of Lady Thị Kính” sẵn sàng. Trong khi chờ đợi mời bạn xem các màn biểu diễn trước của nhà hát IU Opera. Muốn đọc, muốn nghe, muốn xem đều đủ cả trong trang web trên.

—————————————————————————————-

4 performances, 2 of which are streamed live:

Live streaming of The Tale of Lady Thị Kính by P.Q. Phan.

Premiered and Produced by IU Opera Theater.

February 7, 8:00 PM EDT. And February 8, 8:00 PM EDT (5PM Western time).

(February 8 of 2014, 8:00 AM, Vietnam time. And February 9 of 2014, 8:00 AM Vietnam time.)

The performances on February 14, 15 of 2014 are not streamed.

http://music.indiana.edu/iumusiclive/streaming/ **

** When the time comes, click on the link and the screen will show The Tale of Lady Thị Kính for you to click on to watch. In the meantime, please enjoy other shows by IU Opera Theater also available online. Read, listen, and watch via the blue link.

The Tale of Lady Thị Kính – Highly Symbolic Characters

Quan Âm Thị Kính (The Benevolent Thị Kính), an ancient Vietnamese folk art, was transformed by P.Q. Phan into The Tale of Lady Thị Kính, a grand opera in Western tradition. This dramatic/satiric opera in three acts – ten scenes will be premiered by the Jacobs School of Music at Indiana University in January 2014.

*****

As conventional in folklore practices, characters in chèo are oftentimes presented as a means to criticize social norms and traditions. Quan Âm Thị Kính is a case in point. Many characters in Quan Âm Thị Kính have a very short appearance but one that is striking and memorable. So are they in P.Q. Phan’s The Tale of Lady Thị Kính. Continue reading

The Tale of Lady Thị Kính – Clever Language

Quan Âm Thị Kính (The Benevolent Lady Thị Kính), an ancient Vietnamese folk art, was transformed by P.Q. Phan into The Tale of Lady Thị Kính, a grand opera in Western tradition. This dramatic/satiric opera in three acts – ten scenes will be premiered by the Jacobs School of Music at Indiana University in January 2014. Continue reading

“The Tale of Lady Thị Kính” – A transcending story

Premiered by the Jacobs School of Music at Indiana University in January 2014, The Tale of Lady Thị Kính is the first ever Vietnamese opera in the form of a grand opera in Western tradition. It is a dramatic/satiric opera in three acts – ten scenes by P.Q. Phan.

The Tale of Lady Thị Kính is the story about the Vietnamese female Buddha whose folk and legendary versions trickle down through generations to expose a feminist story, thus a neutral-tone title to unravel the life of the main character, Thị Kính, up to her metamorphosis into the female Buddha. Cloaked in music and aesthetics that serve as mirrors to reflect Thị Kính’s transformation from one level to the next, the audience is swept back to the tenth century Vietnam. Continue reading

The Tale of Lady Thị Kính – Story summary

Time: Tenth century

Place: Việt Nam

Mãng’s daughter, Thị Kính, is a beautiful young lady, possessing all the characteristics of a proper and supportive wife.  It is her wish to stay at home helping her father, her remaining parent, in his old age and to postpone marriage as long as possible. On his side, Mãng’s dream is to see his daughter settle down before he dies. Respecting her father’s wish, Thị Kính agrees to marry Thiện Sĩ, a young handsome scholar with promising future as a mandarin from the Sùng family. Continue reading