Bài Requiem Việt Nam: Lời nhạc

Photo © Anvi Hoàng

Photo © Anvi Hoàng

I.
NAMASSAKAKARA

Lễ Phật
Daily Prayer

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bha-ga-va.
Ngài là bậc A-ra-hăng Cao thượng, được chánh biến tri do Ngài tự ngộ. Continue reading

Advertisements

Bài Requiem Việt Nam: Quá trình sáng tạo

Photo © Anvi Hoàng

Photo © Anvi Hoàng

—– Read the English version —–

Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) của tác giả P.Q. Phan
Trình diễn ra mắt lần đầu vào Thứ Sáu, Ngày 24 Tháng 4 Năm 2015
Nhóm hợp xướng NOTUS: IU Contemporary Vocal Ensemble trình bày.

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NHÀ SOẠN NHẠC 

Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) là bài nhạc lễ cho người chết đầu tiên dùng kinh Phật mà được viết theo dạng thức tương đương một bài requiem của phương Tây. Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem) cũng là bài nhạc lễ cho người chết đầu tiên dùng tiếng Việt để hát.   

Có hai yếu tố quan trọng mà tôi nghiên cứu thật tỉ mỉ trước khi viết nhạc cho Bài Requiem Việt Nam (A Vietnamese Requiem): phần lời và định hướng âm nhạc. Continue reading

“Requiem” không phải là “nhạc/kinh cầu siêu”  |  “Requiem” is not “nhạc/kinh cầu siêu” in Vietnamese

Photo by Anvi Hoàng

Photo by Anvi Hoàng

I don’t translate requiem into Vietnamese, for the same reason I don’t translate opera into Vietnamese, or hát chèo into English. 

“Requiem” is not “nhạc/kinh cầu siêu”, just as “nhạc/kinh cầu siêu” is not “requiem”.

—–

Lý do tôi không dịch requiem sang tiếng Việt cũng là lý do tôi không dịch opera ra tiếng Việt, cũng là lý do tôi không dịch hát chèo sang tiếng Anh, v.v.

“Requiem” không phải là “nhạc/kinh cầu siêu”, cũng như “nhạc/kinh cầu siêu” không phải là “requiem”.

A Vietnamese Requiem: Là gì và tại sao

Photo by Anvi Hoàng

Photo by Anvi Hoàng

—– Read the English version —–

Requiem là một bài nhạc lớn thông thường có độ dài từ 30 phút đến hơn một tiếng. Trong lịch sử âm nhạc phương Tây requiem là thể loại âm nhạc quan trọng nhất mà người ta dùng để vinh danh, ca tụng hoặc bày tỏ lòng thương tiếc đối với cái chết của một hoặc nhiều người trước đám đông. Bài requiem thường dùng kinh Thiên Chúa Giáo làm lời và một dàn hòa nhạc. Requiem được trình diễn trên sân khấu, mang tính cách ca tụng hoặc răn dạy về Ngày Phán Xét (Judgment Day), và là một buổi hòa nhạc lớn ở nơi công cộng cho mọi người tham dự. Continue reading