Hành trình một vở opera (kỳ cuối) – Phản chiếu văn hóa

Sắp xuất bản.

Advertisements

Hành trình một vở opera (kỳ 12) – Xử lý 1001 trang nhạc

Sắp xuất bản.

Advertisements

Hành trình một vở opera (kỳ 11) – Khái niệm âm nhạc trong “Chuyện Bà Thị Kính”

Sắp xuất bản.

Advertisements

Hành trình một vở opera (kỳ 10) – Khái niệm thăng hoa xuyên suốt trong “Chuyện Bà Thị Kính”

Sắp xuất bản.

Advertisements

Hành trình một vở opera (kỳ 9) – Vấn đề logic Đông và Tây: Cọng râu tài hay râu tội

Sắp xuất bản.

Advertisements

Hành trình một vở opera (kỳ 8) – Cuộc hôn nhân giữa nhạc và lời

Sắp xuất bản.

Advertisements

Hành trình một vở opera (kỳ 7) – Tuần bản tiếng Việt và tiếng Anh: Chín chín mười mười

Sắp xuất bản.

Advertisements

Hành trình một vở opera (kỳ 6) – “Chuyện Bà Thị Kính”, Màn II: Kết thúc huy hoàng

Sắp xuất bản.

Advertisements

Hành trình một vở opera (kỳ 5) – “Chuyện Bà Thị Kính”, Màn I: Đám cưới đầu Xuân và xung đột nội tâm của Thị Mầu

Sắp xuất bản.

Advertisements