Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/chuyen-an-chuyen-la-o-y-va-phap-MpnfXHvK.html