Photo copyright @ freedomtolearn.net
Register to watch Freedom to Learn TV live 9AM-8PM on Day of Action, Wednesday, May 3rd.
Programs include teach-ins, performances, give-a-ways and more!
https://www.eventbrite.com/e/freedom-to-learn-tv-tickets-626641951947?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
.
.
In Washington, DC: join the rally at 9AM (Dupont Circle Metro – South Entrance)
In New York City: join the rally at 2PM (Irish Hunger Memorial – New York, NY)
.
.
The Freedom to Learn Day of Action is a kick-off event designed to mobilize a sustainable, grassroots network in defense of truthful, inclusive education and Freedom to Learn TV will provide a platform of engagement for those who cannot attend our in-person events across the country.
Đăng ký xem truyền hình trực tiếp từ 9g sáng đến 8g tối của chương trình Ngày Hành động thứ 4 ngày 5 tháng 3.
https://www.eventbrite.com/e/freedom-to-learn-tv-tickets-626641951947?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb
.
Ở thủ đô Washington, DC: tham gia mít tinh lúc 9AM (địa điểm: Dupont Circle Metro – South Entrance)
Ở thành phố New York: tham gia mít tinh lúc 2PM (địa điểm: Irish Hunger Memorial – New York, NY)
.
Ngày Hành động chỉ là sự kiện khởi động của chương trình đấu tranh cho tự do trong việc học và dạy Freedom to Learn, nhằm khuyến khích người dân thường ở khắp nơi kết nối và duy trì hành động với mục đích chung là đấu tranh bảo vệ **nền giáo dục vì sự thật và bao gồm đầy đủ các yếu tố đa dạng của nước Mỹ.** Những ai không đi tham dự các hoạt động sẽ diễn ra khắp nơi trong nước được thì mời xem tivi.

Advertisement