poster-0

Scroll down for the English version.

Xem thêm hình bên dưới.

4 buổi trình diễn: 2 buổi được truyền trực tiếp:

Truyền trực tiếp trên mạng vở opera Chuyện Bà Thị Kính /
The Tale of Lady Thị Kính của nhà soạn nhạc P.Q. Phan.

Do IU Opera Theater Sản xuất và Diễn lần đầu.

Ngày 8 tháng 2, 8 giờ sáng. Và, Ngày 9 tháng 2, 8 giờ sáng. Giờ Việt Nam.

Hoặc Ngày 7 tháng 2, 8 giờ tối. Và, Ngày 8 tháng 2, 8 giờ tối, giờ Miền Đông (5 giờ chiều giờ miền Tây).

Buổi diễn ngày 14, 15 tháng 2 không được truyền trực tiếp.

http://music.indiana.edu/iumusiclive/streaming/ **

** Đến đúng ngày, nhấn vào link, màn hình sẽ hiện “The Tale of Lady Thị Kính” sẵn sàng. Trong khi chờ đợi mời bạn xem các màn biểu diễn trước của nhà hát IU Opera. Muốn đọc, muốn nghe, muốn xem đều đủ cả trong trang web trên.

—————————————————————————————-

4 performances, 2 of which are streamed live:

Live streaming of The Tale of Lady Thị Kính by P.Q. Phan.

Premiered and Produced by IU Opera Theater.

February 7, 8:00 PM EDT. And February 8, 8:00 PM EDT (5PM Western time).

(February 8, 8:00 AM, Vietnam time. And February 9, 8:00 AM Vietnam time.)

The performances on February 14, 15 are not streamed.

http://music.indiana.edu/iumusiclive/streaming/ **

** When the time comes, click on the link and the screen will show The Tale of Lady Thị Kính for you to click on to watch. In the meantime, please enjoy other shows by IU Opera Theater also available online. Read, listen, and watch via the blue link.

BONUS: Here are pictures of the stage from the control room where Mike Brophy (senior, major Recording Arts – left) and Jay Kincaid (right) are working on the live stream. There are four cameras in total: one on the ground floor, one on the first floor – these two are manned; one in the pit; one in the control room.

Pay attention to how the stage changes (on stage and in the computer screen) as different drops are used.

Thông tin thêm: Dưới đây là hình ảnh của sân khấu từ trên phòng điều khiển trung tâm nơi Mike Brophy (sinh viên năm thứ 4 ngành Recording Arts/Kỹ sư Thu Thanh – ngồi bên trái) and Jay Kincaid (ngồi bên phải) đang làm việc cho chương trình truyền trực tiếp trên mạng. Tổng cộng có 4 máy quay: 1 ở tầng trệt, 1 ở lầu 1, 1 ở trong phòng hòa nhạc sân khấu [pit], 1 trong phòng điều khiển trung tâm.

Các bạn hãy để ý cảnh trên sân khấu thay đổi mỗi khi một phông màn khác được kéo xuống.

live-1 live-2 live-3 live-0

–> Back to The Tale of Lady Thị Kính Production Countdown

–> Trở về Loạt bài Quá trình dàn dựng