Sàn(G) Chữ Việt Nam 300

Đọc lại sách: Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, của tác giả Vũ Ngọc Phan, in lần thứ 12 có sữa chữa và bổ sung, NXB KHXH, Hà Nội, 1999.

Mới hơn 60 trang mà học được khối chuyện. Tục ngữ khác thành ngữ khác ca dao khác dân ca. Những chữ này nghe qua tưởng mình hiểu chúng kỹ càng, té ra đã quên ráo từ hồi nào.

Về ca dao, ông Vũ Ngọc Phan khẳng định: “về mặt tả cảnh, tả tình không một hình thức văn chương nào khác ăn đứt được hình thức diễn tả của ca dao”. Hãy đọc thử vài ví dụ xem bạn có đồng ý không.

Sóng sầm sịch lưng chừng ngoài biển Bắc,
Hạt mưa tình rỉ rắt chốn hàng hiên…

Chiếc buồm nho nhỏ,
Ngọn gió hiu hiu…
Nay nước thuỷ triều,
Mai lại nước rươi…
Sông sâu, sóng cả, em ơi!
Chờ cho sóng lặng,
Buồm xuôi, ta xuôi cùng.
Trót đa mang vào kiếp bềnh bồng,
Xuống ghềnh, lên thác,
Một lòng ta thương nhau.

Ca dao có hình ảnh, có âm thanh, có chiều sâu, và ai cũng hiểu. Không chê vào đâu được. 

Đọc qua trang 80, học thêm được, và học lại, cách chê rất khéo của tục ngữ Việtnam. Đây là bài học đáng giá không bao giờ thừa.

Đủng đỉnh như chĩnh trôi sông

Ăn no rồi lại nằm khoèo,
Thấy giục trống chèo bế bụng đi xem.

Ăn như thuyền chở mã,
Làm như ả chơi trăng.

Con cóc nằm góc bờ ao,
Lăm le lại muốn đớp sao trên trời.

Khen ai khéo đúc chuông chì,
Dáng thì có dáng, đánh thì không kêu!

Chuột chù chê khỉ rằng hôi,
Khỉ mới trả lời: cả họ mày thơm!