Sàn(G) Chữ Việtnam 300

Thời gian đầu ở đây, khi nào cần cho tên, tôi đều nói: tên tôi là A-N-V-I, họ là H-O-A-N-G. Sau một thời gian, tôi nghĩ nếu tôi đọc tên tôi lên sau đó đánh vần nó, có thể giúp ích người nghe một chút. Thế là, câu trả lời trên biến thành: tên tôi là Anvi, A-N-V-I, họ là Hoang, H-O-A-N-G. Họ đọc Anvi không được, tôi nói: Envy cũng OK.

Thật ra, tôi đã là may mắn làm rồi. Tên khá dễ đọc, và đẹp (cả trăm người khen tên tôi như thế), không phải đổi. Có nhiều người Việtnam có tên mang ý nghĩa xấu khi đọc lên bằng tiếng Anh. Ví dụ, Dung (cứt), Bích (nghe như bitch là chữ chửi thề chó đẻ), và các tên Phục, Phúc, Phát, Phú, đều nghe như fuck cũng là chữ chửi thề đụ má. Những người này hầu hết đổi tên và lấy tên tiếng Anh. Hoặc họ chỉ lấy tên tiếng Anh để dùng hàng ngày nhưng giữ tên cũ trên giấy tờ. Hoặc có người lấy chữ viết tắt làm thành tên hàng ngày và giữ tên Việtnam trên giấy tờ, như: Phục Quang Phan thành P.Q. Phan. Bạn bè gọi là PQ, giấy tờ từ văn phòng bác sĩ là Phuc Phan, nhưng bác sĩ, y tá đều gọi là PQ. 

Vì những rắc rối như trên mà cha mẹ gốc Việt khi đặt tên con cũng phải suy nghĩ: lấy tên Việtnam nào dễ đánh vần dễ đọc, hay lấy hẳn tên Mỹ. 

Nói chung, có nhiều con đường đi khác nhau cho một cái tên Việtnam trên đất Mỹ. Quyết định này khó hay dễ, giữ cái gì bỏ cái gì, là tuỳ cách suy nghĩ của mỗi người.