Tên với chả tuổi (1/2)

Sàn(G) Chữ Việtnam 300

Ngày đầu tiên đến trường để làm giấy tờ vô học, bà thư ký hỏi tên tôi là gì. Tôi nói, An Vi. Bà hỏi, “Đánh vần ra sao?” “A-n, V-i. Hai chữ riêng.” “Vậy thì một chữ là tên một chữ là tên lót?” “Không, hai chữ đều là tên. Bà có thể để gạch nối ở giữa.” “Họ là gì?” “Hoàng.” “Đánh vần ra sao?” “H-o-a-n-g.” “H-u-o-n?” “Không, h——o——a——n——g.” “H giống holliday, o giống Oscar, a giống apple, n giống Nancy, g giống Georgia, đúng không?” “Đúng rồi.” 

Ôi, tôi nghĩ, cuộc đời thế này sẽ khổ đây. Mỗi lần nói tên phải đánh vần và giải thích thế này thì chết mất. Phải tìm một cách giải quyết mới được. Ngay sau đó, tôi đi làm thẻ ID. Để khỏi lôi thôi, tôi quyết định đổi cách đánh vần tên mình thành một chữ: Anvi. Và từ đó về sau, mỗi khi cho tên, tôi đánh vần thật to và chậm: tên tôi là A-N-V-I, họ là H-O-A-N-G. 

Gần đây tôi nghĩ, sống trên một đất nước mà mỗi lần nói tên mình ra, phải lặp lại ít nhất ba lần mà người ta vẫn không đọc đúng tên mình, trừ khi mình đánh vần nó. Mà ngay cả khi đánh vần rồi, có người đọc lên đúng ngay, có người vẫn không biết đọc làm sao. Những điều này ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý của tôi? Về lâu về dài chúng có ảnh hưởng đến cách tôi nhìn con người và cuộc sống quanh tôi? Liệu những người đổi tên có một cuộc sống dễ dàng hơn?

1 Comment

  1. Lắm lúc những điều “nho nhỏ, vui vui” lại dẫn đến những vấn đề không nhỏ và không vui chút nào. Cám ơn ( đánh vần” A-N-V-I , OK ? ) ANVI đã nêu lên một trong những vấn đề đó, tưởng như chuyện đùa. Làm tôi giật mình nhớ lại mình đã lên án gay gắt đến thế nào những người đã đổi tện đổi họ, tôi đã cực đoan, bởi vì, nghĩ cho cùng, họ cũng có một chút lý nào đó chứ, có phải không ? Dù rằng cái lý đó, lại “nghĩ cho cùng,” có hơi “cá nhân chủ nghĩa,” không tính đến “tự ái quốc gia ” !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.