Sàn và Sàn(G)

Sàn(G) Chữ Việtnam 300

Sàn: theo nghĩa sàn diễn, ‘mặt bằng’ trên mạng, như forum diễn đàn, nơi trình bày và chia sẻ ý tưởng. 

Sàng: là gạn lọc.

300: là giới hạn số chữ mỗi bài viết.

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 được bắt đầu với mục đích viết để giữ tiếng Việt. Là tiếng mẹ đẻ nên tôi sẽ không bao giờ quên, nhưng cà lăm cà lắp thì không tránh khỏi.

Viết vì trách nhiệm của người có học là chia sẻ. 

Viết vì công sức cha mẹ nuôi hai mươi năm nay phải trả lại đời.

Viết để kết nối.

Viết để tìm tương tác với năng lượng cộng.

Viết vì không muốn bỏ cuộc.

Viết để bộ não không ngừng hoạt động.

Viết để tiếp tục học tiếng Việtnam.

Viết để tiếp tục học làm người sống đàng hoàng, tử tế, và có ích.

Viết để nhạo để cười để nổi giận.

Viết để bình tâm và buông bỏ.

Nhiêu đó đủ mệt. Nhưng việc viết, cũng như việc đọc, việc rèn luyện bản thân, việc đặt một viên gạch, không có đích đến. Chúng là những quá trình. Những vận hành tạo nên cuộc sống của con người. Chừng nào con người còn ý thức, mình còn phải làm. Thế thôi. 

2 Comments

  1. Nói thêm nhân hai từ HAY và TỐT: Tiếng Việt có những tĩnh từ/trạng từ để chỉ những việc / điều / chuyện khác nhau. Chúng ta nói : học GIỎI vẽ ĐẸP đàn/hát HAY ăn KHỎE ngủ NGON bắt chước TÀI v.v… nhưng để khỏi mệt óc, không cần động não,và để làm “trong sáng” tiếng Việt ( thông qua đơn giản hóa ,) người ta dùng từ TỐT cho tất cả: học TỐT, vẽ TỐT, đàn/hát TỐT v.v…TỐT tuốt tuồn tuột. Như thế cũng ” kha-ra-sô” thôi, phải không nhĩ ?

  2. Ý hay — và tốt !!! Hy vọng không ai phản đối ! Nói thế bởi vì trên đời này làm gì có thứ gì mà không có người phản đối, dù hoàn hảo đến đâu !

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.