Sàn(G) Chữ Việtnam 300

Sàn: theo nghĩa sàn diễn, ‘mặt bằng’ trên mạng, như forum diễn đàn, nơi trình bày và chia sẻ ý tưởng. 

Sàng: là gạn lọc.

300: là giới hạn số chữ mỗi bài viết.

Sàn(G) Chữ Việtnam 300 được bắt đầu với mục đích viết để giữ tiếng Việt. Là tiếng mẹ đẻ nên tôi sẽ không bao giờ quên, nhưng cà lăm cà lắp thì không tránh khỏi.

Viết vì trách nhiệm của người có học là chia sẻ. 

Viết vì công sức cha mẹ nuôi hai mươi năm nay phải trả lại đời.

Viết để kết nối.

Viết để tìm tương tác với năng lượng cộng.

Viết vì không muốn bỏ cuộc.

Viết để bộ não không ngừng hoạt động.

Viết để tiếp tục học tiếng Việtnam.

Viết để tiếp tục học làm người sống đàng hoàng, tử tế, và có ích.

Viết để nhạo để cười để nổi giận.

Viết để bình tâm và buông bỏ.

Nhiêu đó đủ mệt. Nhưng việc viết, cũng như việc đọc, việc rèn luyện bản thân, việc đặt một viên gạch, không có đích đến. Chúng là những quá trình. Những vận hành tạo nên cuộc sống của con người. Chừng nào con người còn ý thức, mình còn phải làm. Thế thôi.