I’m learning a new skill working for VASCAM: interviewing. Nerve-racking as hell the first time. 

Now that I have done it three times, looking back, I feel so sorry for my first ‘victim’—Lan Cao, author and professor of law. You can see how I did in these two videos. 

To make it more appealing to the audience, I divided the hour-long interview into two parts.

In the first video, Lan Cao shares her thoughts:

. On writing about Vietnam

. On encountering exoticism/colonialism and being different/an other

. On raising a curious child

. On the immigrant character in her novel The Lotus and the Storm

. On writing Family in Six Tones with her daughter

. On the role of the Vietnamese language in her life and a parental advice

***

Tôi đang luyện một kỹ năng mới, nhờ làm việc cho VASCAM mà ra: phỏng vấn. Lần đầu tiên tôi run lập cập thấy ông thấy bà.

Bây giờ đã làm 3 lần rồi. Nghĩ lại, tôi thấy tội nghiệp cho ‘nạn nhân’ thứ 1 của tôi: nhà văn và giáo sư Luật Lan Cao. Bạn có thể xem 2 video sau và đánh giá.

Để dễ thu hút người xem hơn, tôi chia buổi phỏng vấn dài cả tiếng ra 2 phần.

Trong phần 1, giáo sư Lan Cao chia sẻ suy nghĩ về những vấn đề sau:

. Vấn đề viết về Việt-Nam 

. Về trải nghiệm với chủ nghĩa hương hoa lạ (exoticism), chủ nghĩa thực dân và kinh nghiệm của một người khác biệt/khác lạ (an other) trong xã hội Mỹ

. Việc dạy con tính tò mò

. Về nhân vật di dân trong tiểu thuyết The Lotus and the Storm của bà

. Việc viết chung cuốn sách Family in Six Tones với con gái 

. Vai trò của tiếng Việt trong cuộc sống của bà và lời khuyên của bậc cha mẹ 

Want to hear Lan Cao speak Vietnamese without an accent, check out the second video. Topics include:

. A Vietnamese phrase that tells a story

. An English/Vietnamese exchange between the two that leads to the question:

. How do you translate phước and chịu đựng into English, and appreciate into Vietnamese? 

. Lan Cao’s thoughts on what Vietnam means to her & 

. The powerful meaning of being a writer.

Enjoy.

***

Bạn muốn nghe giáo sư Lan Cao nói tiếng Việt với giọng miền Nam rặt không? Mời xem video thứ 2. Các đề tài của bài phỏng vấn bao gồm:

. Một cụm từ tiếng Việt mà dẫn đến một câu chuyện 

. Trao đổi bằng tiếng Việt/Anh giữa hai nhà văn dẫn đến câu hỏi:

. Làm sao dịch “phước” và “chịu đựng” sang tiếng Anh, và “appreciate” sang tiếng Việt?

. Việt-Nam có ý nghĩa như thế nào đối với giáo sư Lan Cao &

. Ý nghĩa mãnh mẽ của việc là nhà văn

Lan Cao is the author and co-author of several books, including the novel Monkey Bridge (Penguin 1997), about the so-called Vietnam War and its impact on a young Vietnamese American girl. She is also a professor of law at the Chapman University School of Law, specializing in international business and trade, international law, and development. Visit her website to learn more.

Lan Cao. Bà là tác giả và đồng tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có tiểu thuyết Monkey Bridge do nhà xuất bản Penguin phát hành năm 1997. Đây là cuốn sách viết về cuộc chiến mà người Mỹ gọi là Vietnam War và ảnh hưởng của nó đến cô gái trẻ người Mỹ gốc Việt. Lan Cao cũng là giáo sư ngành luật tại trường đại học Chapman University chuyên nghiên cứu về các lĩnh vực kinh doanh và thương mại quốc tế, luật quốc tế, và vấn đề phát triển. Muốn biết thêm thông tin về giáo sư Lan Cao, mời xem trang mạng của bà.

Advertisement