Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/ventimiglia-em-dem-dk8VIuS0.html