Seoul-3

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/thay-gi-la-o-seoul-KZIEE3Q0.html