Tóm tắt truyện: “Chuyện Bà Thị Kính”

Chuyện kể rằng ở xứ Cao Ly, nhà họ Mãng có cô con gái tên là Thị Kính tài sắc nết na. Thị Kính đến tuổi lấy chồng nhưng chưa chịu lấy ai vì muốn ở nhà chăm sóc cho cha già trong cảnh đơn côi. Một ngày kia, có một học trò tên là Thiện Sĩ, con nhà họ Sùng, nghe tiếng nên đến xin làm rể Mãng Ông. Thấy Thiện Sĩ con nhà có học nên Mãng Ông đồng ý gả Thị Kính. Về phần mình, Thị Kính chịu lấy chồng để làm vui lòng cha. Hai vợ chồng chung sống hạnh phúc với nhau. Continue reading

Advertisements