Textures… / Bề mặt…

When I think of textures, I cannot help thinking about the following images. / Khi tôi nghĩ đến “bề mặt”, tôi liên tưởng đến những tấm hình như sau.

textures-1

Florence, Italy

Continue reading

Advertisements