Eagle of freedom – Tranh ghép gỗ của Vincent Đoàn

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử: http://viendongdaily.com/tranh-ghep-go-viet-nam-o-my-bVe2Di5C.html

English version here.