Ảnh: IU Jacobs School of Music

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/ca-si-opera-tap-luyen-nhu-luc-si-kQP3ZAVI.html

English version here.