Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/tieng-dong-va-do-cao-o-thanh-pho-nice-2GeIB9FR.html