Đọc phần tiếng Việt bên dưới.

Praises for Why Do You Look at Me and See a Girl?

Anvi Hoàng’s compelling Why Do You Look at Me and See a Girl? is described as “part memoir and part social criticism.” It is certainly a fine example of both those genres. But at its deepest level it takes up the central theme of all great literary fiction: the enduring quest for a self, for an identity, for a place in the universe. And on that level Anvi Hoàng’s book is simply literature, fiercely engaging and genuinely moving literature.

Robert Olen Butler, Pulitzer Prize winning author of A Good Scent from a Strange Mountain

It is not often that we read a memoir with such power, such lucidity, such passion that doesn’t get lost in the personal but informs, provides history, and makes us think hard about what it means to be an American woman from somewhere else… I have no doubt this memoir will take its place among the best of Vietnamese, immigrant and American stories of self.

Ignacio M. García, Author of When Mexicans Could Play Ball: Basketball, Race, and Identity in San Antonio, 1928–1945; Viva Kennedy: Mexican Americans in Search of Camelot

… [A]n insightful, feminist, and cross-cultural work that illuminates both Vietnam and the United States.

Viet Thanh Nguyen, Pulitzer Prize winning author of The Sympathizer

… The timeless and spaceless search for one’s true home unites us all, and we realize we can no longer see each other as “just” anything—“just a girl,” “just an Asian,” “just an American.” Highly recommended.

Valerie M. Hudson, University Distinguished Professor, Texas A&M University

… [A] work for the present and an offering for the future. 

Kao Kalia Yang, Author of The Latehomecomer, Somewhere in the Unknown World

Pre-order available on Amazon and other book stores.

Những lời khen dành cho Why Do You Look at Me and See a Girl? 

Cuốn sách thu hút của Anvi Hoàng Why Do You Look at Me and See a Girl? được miêu tả là “vừa là hồi ký vừa là tác phẩm phê bình xã hội”. Xét về cả hai thể loại này, đây chắc chắn là một cuốn sách hay. Nhưng ở mức sâu sắc nhất, cuốn sách nói về đề tài chính của tất cả các tác phẩm hư cấu có tính văn chương: cuộc truy tìm bản thể ráo riết cho một cái tôi, cho một chỗ đứng trong vũ trụ. Và ở bình diện đó, cuốn sách của Anvi Hoàng đơn giản là một tác phẩm văn chương, một loại văn chương cuốn hút dữ dội và thật sự gây xúc động.

Robert Olen Butler, Nhà văn đoạt giải Pulitzer Văn Chương với tác phẩm A Good Scent from a Strange Mountain / Bửu Sơn Kỳ Hương

Ít khi chúng ta có dịp đọc một cuốn hồi ký đầy sức mạnh, sáng suốt, đầy đam mê như thế này, không bị lạc vào những chuyện cá nhân mà cung cấp thông tin, dẫn lịch sử, và buộc chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều về cuộc sống của một người đàn bà Mỹ gốc gác ở nơi khác là như thế nào… Tôi không chút nghi ngờ rằng cuốn hồi ký này sẽ có chỗ đứng trong những tác phẩm hay nhất về người Việt-Nam, về người di dân và những câu chuyện của người Mỹ về bản thể.

Ignacio M. García, Tác giả của When Mexicans Could Play Ball: Basketball, Race, and Identity in San Antonio, 1928–1945 / Khi Người Mễ Có Thể Chơi Bóng Rổ: Bóng Rổ và Vấn Đề Sắc Tộc và Bản Thể ở San Antonia Những Năm 1928-1945; Viva Kennedy: Mexican Americans in Search of Camelot / Kennedy Muôn Năm: Người Mỹ Gốc Mễ Trong Cuộc Tìm Kiếm Miền Đất Hứa

… Một tác phẩm sâu sắc, có tính đấu tranh cho nữ quyền, và xuyên văn hóa soi sáng cả hai nước Việt-Nam và Mỹ.

Nguyễn Thanh Việt, Nhà văn đoạt giải Pulitzer Văn Chương với tác phẩm The Sympathizer / Cảm Tình Viên

… Cuộc tìm kiếm vượt không gian và thời gian để có một quê hương đích thực nối kết tất cả chúng ta, và chúng ta nhận ra rằng mình không thể nhìn nhau như “chỉ là” một điều gì đó—“chỉ là một đứa con gái”, “chỉ là một người châu Á”, “chỉ là một người Mỹ”. Rất chân thành giới thiệu cùng bạn đọc.

Valerie M. Hudson, Giáo sư Ưu Tú của trường Đại học Texas A&M

… Một tác phẩm cho hiện tại và một tặng phẩm cho tương lai.

Kao Kalia Yang, Tác giả của The Latehomecomer, Somewhere in the Unknown World

Đặt trước trên Amazon tại đây.