Photos © Anvi Hoàng

One of the most exciting things about a premiere is to see things put together. The set for What the Horse Eats is not as glamorous as we desire, given the pandemic situation. On top of that, the story happens in a destitute family in a poor village where most people are starving. The most luxurious material, in Western standard, for the set is the bamboo.

.

Một trong những điều thú vị nhất trong quá trình dàn dựng lần đầu là xem sự sáng tạo thành hình từ tất cả những mảnh ghép nhỏ. 

Phông màn cho vở opera Trong Bụng Ngựa không hoành tráng như chúng tôi mong ước. Một phần vì tình hình dịch covid19. Một phần vì câu chuyện xảy ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi trong một ngôi làng xơ xác nơi người ta chết đói như rạ. Vật liệu xa xỉ nhất (theo tiêu chuẩn phương Tây) được dùng cho cảnh trí là tre.

Composer P.Q. Phan and set designer Mark Smith. Photos © Anvi Hoàng.
Photos © Anvi Hoàng

WHAT: What the Horse Eats chamber opera by P.Q. Phan, libretto by Anvi Hoàng and P.Q. Phan. Live-stream.

WHEN: 7PM EST Aug. 21.

WHERE: Live-streamed from the Buskirk-Chumley Theater. Bloomington IN.

TICKETS: Free for the live-stream, or $5 to watch the recording for 48 hours. Get tickets and link at http://bctboxoffice.org/event/what-the-horse-eats/

MORE: Follow us on Facebook at facebook.com/PQPhanopera.