Hành trình một vở opera (kỳ 10) – Khái niệm thăng hoa xuyên suốt trong “Chuyện Bà Thị Kính”

Sắp xuất bản.

Advertisements