Hành trình một vở opera (kỳ 5) – “Chuyện Bà Thị Kính”, Màn I: Đám cưới đầu Xuân và xung đột nội tâm của Thị Mầu

Sắp xuất bản.

Advertisements