Hành trình một vở opera (kỳ 6) – “Chuyện Bà Thị Kính”, Màn II: Kết thúc huy hoàng

Sắp xuất bản.

Advertisements