IU Opera Production (10) – Cattle call: Are they sheep or what?

 The Tale of Lady Thị Kính Production Countdown

audition-1

—– Đọc bài tiếng Việt —– 

Photos by Anvi Hoàng 

It is that time of year again. Early Fall semester is the second cattle call season at IU Opera Theater. What is it like? Be curious. It may not be as you think it is. Continue reading

Advertisements

Quá trình dàn dựng (kỳ 10) – Gọi đàn: Đàn trâu hay đàn cừu?

 Quá trình dàn dựng vở opera Chuyện Bà Thị Kính / The Tale of Lady Thị Kính
audition-1

—– Bài in + đăng Nhật Báo Viễn Đông —– Read the English version —–

Vở opera lớn (grand opera) “Chuyện Bà Thị Kính” (The Tale of Lady Thị Kính) của nhà soạn nhạc P.Q. Phan (Phan Quang Phục) sẽ được mở màn tại sân khấu lớn của trường nhạc Jacobs School of Music tại trường đại học Indiana University vào ngày 7, 8, 14, 15 tháng 2 năm 2014. “Chuyện Bà Thị Kính” là vở opera lớn về đề tài văn hóa Việt Nam đầu tiên của nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Việt được dàn dựng quy mô và chuyên nghiệp trên sân khấu Mỹ, do đó Viễn Đông sẽ tiếp tục tường thuật những diễn biến này tới độc giả. Việc dàn dựng đã bắt đầu “chuyển động” từ nhiều tháng nay và đang đến hồi hấp dẫn. Đạo diễn sân khấu, nhạc trưởng, nhà soạn nhạc, nhà thiết kế trang phục, Giám Đốc điều hanh, Giám đốc Kỹ thuật, thợ mộc sân khấu đã được phỏng vấn. Bài kỳ này là về cuộc thi hát để phân vai. 

Photos by Anvi Hoàng 

Đến hẹn lại lên! Đầu học kỳ mùa Thu là tháng ‘gọi đàn’ hàng năm tại nhà hát IU Opera Theater. Vậy ‘gọi đàn’ là gì? Continue reading