Đứng ưỡn ngực lên!

dung thang

Tôi thích những giây phút mình bắt gặp chính mình. Để rồi tự sửa đổi những điều cần thiết và yêu đời hơn. Đâu chứ ở xứ người thì chuyện này cần thiết lắm. Chuyện xảy ra như sau. Continue reading

Advertisements