Ảnh: Lantuat

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/nguyen-lan-tuat-nghe-si-siberia-voi-tam-hon-hue-co-Ww5B2vD4.html

English version here.