Do you see the stars as well? - Các bạn có thấy các ngôi sao sáng chung quanh mặt trăng không? (Photo: Anvi Hoàng)
Do you see the stars as well? – Các bạn có thấy các ngôi sao sáng chung quanh mặt trăng không? (Photo: Anvi Hoàng)

Đọc phần tiếng Việt phía bên dưới. The Vietnamese version follows the English one.

Sunday, September 27 of 2015 total lunar eclipse was predicted to be visible in Bloomington, Indiana, starting at 8:11PM. I was waiting. Very soon after the bright moon was up, the clouds began to pull through. It was going to rain. In between the clouds interference, I saw the beginning of the eclipse—a speck of red covered the moon. Somewhere up in the sky many stars were still visible. I set my camera in automatic, not a very impressive instrument I have. But it captured both the speck of red and the stars (second picture). Then sprinkling took over for hours and thick clouds filled up the sky. I did not see the moon again until after 10:40. The eclipse was at the peak and the moon was totally encapsulated in it. I saw a reddish moon with my own eyes. It was so tiny and dim and far away. The camera could not pick up its image until a piece of the moon was out and its light could be detected in the camera lens.  That is the picture I have here. Deeper red than what my eyes saw. But a blood moon, indeed. The next time I could see it in Bloomington is 2033.

Look closely for the peck of red that covers the moon, and the stars, too - Nhìn kỹ sẽ thấy cái vệt hơi đỏ che mặt trăng, và các ngôi sao nữa (Photo: Anvi Hoàng)
Look closely for the peck of red that covers the moon, and the stars, too – Nhìn kỹ sẽ thấy cái vệt hơi đỏ che mặt trăng, và các ngôi sao nữa (Photo: Anvi Hoàng)

Mặt trăng đỏ

Chủ Nhật ngày 27 tháng 9 năm 2015, dự báo thời tiết đưa tin rằng người dân ở thành phố Bloomington thuộc tiểu bang Indiana có thể chứng kiến nguyệt thực toàn phần bắt đầu từ 8g11 tối. Tôi chờ đợi. Chẳng mấy chốc sau khi mặt trăng lên, sáng vằng vặc, mây mù bắt đầu kéo tới. Trời sắp mưa. Canh những khoảnh khắc trời thoáng đãng và mây xa trăng, tôi thấy được nguyệt thực một phần—một vệt đo đỏ che một phần mặt trăng. Trên trời nhiều ngôi sao tỏa sang lấp lánh. Tôi để máy hình, cái máy không lấy gì tối tân ấn tượng cho lắm, ở chế độ tự động, và chụp được cả cái vệt đo đỏ và mấy ngôi sao (hình thứ 2). Rồi thì mưa lâm râm bắt đầu đổ xuống và kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Mây che mờ cả bầu trời và tối thui. Đến sau 11g40 tôi mới thấy lại mặt trăng. Đây là lúc nguyệt thực toàn phần. Tôi thấy mặt trăng đỏ. Nó nhỏ xíu, mờ mờ và xa tít tắp. Cái máy ảnh của tôi không chụp được tấm nào, cho đến khi một thẻo mặt trăng bắt đầu ló ra lại và chiếu sáng. Với một chút ánh sáng này, máy ảnh chụp được mặt trăng đỏ. Màu đỏ trong hình đậm hơn cái màu nhạt nhạt mà mắt tôi thấy. Nhưng quả thật là mặt trăng đỏ. Nếu muốn thấy mặt trăng đỏ ở Bloomington lần sau thì phải chờ đến năm 2033.