Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/nghieng-that-nghieng-thap-pisa-o-y-0s7NGypF.html