Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử:
http://viendongdaily.com/saint-jean-cap-ferrat-ta-dai-ta-tim-noi-vang-ve-Rv8LjrFG.html