Hình do Khải Nguyễn cung cấp

 

Bài đăng trên Nhật Báo Viễn Đông.
Bản điện tử tại:
http://viendongdaily.com/sai-gon-viet-nam-the-he-nguoi-cha-moi-ilFwUDMO.html