Same difference…/Giống mà khác…

Bloomington, IN, USA

Sài Gòn, Việt Nam

Sài Gòn, Việt Nam

 

Advertisements