Một cuộc thi viết dành cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh!
VCI logo horizontal

Cuộc thi viết Phan Đại:

Viết về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam

Hạn chót nộp bài: 15 tháng 3, 2015

MỤC ĐÍCH

diaCRITICS tổ chức cuộc thi viết này nhằm khuyến khích việc tìm hiểu và truyền bá thông tin về bản sắc văn hóa Việt Nam. Thông qua cuộc thi này, diaCRITICS cũng muốn xây dựng một thư viện trên mạng để lưu trữ các bài viết về bản sắc văn hóa Việt Nam mà người đọc khắp nơi có thể tra cứu.

Trong tinh thần đó, cuộc thi được tổ chức để tìm kiếm các bài viết thuộc bốn lĩnh vực sau: văn chương, nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc. Người dự thi có thể viết về một hay nhiều đề tài nằm trong bốn lĩnh vực trên. Vấn đề bản sắc văn hóa Việt Nam được bàn luận trong bài có thể liên quan đến người Việt Nam trong nước, nước ngoài, hoặc cả hai.

GIẢI THƯỞNG

Ban giám khảo sẽ chọn một bài thắng giải để trao giải thưởng 1.000 Mỹ kim. Bài thắng giải cũng sẽ được đăng trên diaCRITICS bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Ban giám khảo có quyền đăng một số bài viết chọn lọc trên diaCRITICS bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, kể cả bài thắng giải.

Ban giám khảo có thể không trao giải thưởng nếu không có bài viết nào đạt tiêu chuẩn tối thiểu của ban giám khảo.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác và quốc tịch.

Bài dự thi phải do chính người dự thi viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Bài viết cũ đã được đăng ở nơi khác cũng được chấp nhận, nếu nó được viết trong vòng một năm tính đến kỳ hạn nộp bài. Bài thắng giải sẽ được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Bài viết phải có độ dài từ 2.000 – 3.000 chữ, và được nộp ở dạng PDF.

Tên của người viết không được xuất hiện trong bài viết. Tên họ và thông tin về người dự thi chỉ được điền vào tờ Đăng Ký Nộp Bài (tải từ diacritics.org) nộp cùng với bài viết. Tất cả bài dự thi sẽ được ban giám khảo chấm khuyết danh.

Nộp bài qua email theo địa chỉ: daiphanprize@gmail.com, dòng ‘Chủ đề’ của email phải được ghi là “Dai Phan Prize”.

Bài dự thi phải được gởi trước 5 giờ chiều (giờ miền Đông hoặc giờ Việt Nam) Chủ Nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2015. Bài nộp trễ sẽ không được chấp nhận. Người thắng giải sẽ được công bố vào cuối tháng 5.

Nếu có câu hỏi gì liên quan đến cuộc thi này vui lòng email: daiphanprize@gmail.com.

–> Đọc bài tiếng Anh